Verksamheten

Flexrent AB är ett fullserviceföretag som tillsammans med våra samarbetspartners erbjuder olika kostnadseffektiva boenden, kontor fordon och förvaringshallar såväl för temporärt som för permanent bruk, allt utifrån kundernas specifika önskemål och krav:

  • Modulboenden
  • Kontorsetableringar
  • Förvaringshallar
  • Produktionshallar
  • Flerfamiljshus
  • Enfamiljshus
  • Biluthyrning

Företaget arbetar över hela Sverige och har en lång och bred erfarenhet från Stora Projekt inom bygg, industri och offentlig sektor