Ledningssystem

Flexrent arbetar efter ett egenutvecklat ledningssystem bestående av:

  • Verksamhetsledningsystem
  • Arbetsmiljöplan
  • Policys & Mål
  • Projektplan och entreprenadspecifika rutiner

För oss innebär detta mer än ”en trave snygga dokument”…., vi använder det i högsta grad som ett operativt verktyg för verksamheten.