Komposithall till Lidingö

2016-07-01

Flexrent fick förtroendet av Candela Speedboat AB att leverera en composithall för deras utveckling och produktion av eldrivna motorbåtar. Hallen är  på 12,5 x 6 meter och är placerad på Lidingö i Stockholm.

För mer info, kontakta Tomas Lindsbro 070-267 45 33

Candela hall 1

Candela hall